Referat fra Generalforsamling 2016

 

Referat fra Distriktsmøde - Generalforsamling i DGU Distrikt 5

Dato: 10. november 2016

 

Tid: kl. 19.00 – 22.00 (Spisning fra kl. 18.00)

 

 • Hvis vejret er til det, vil der blive spillet en runde golf fra kl. 13.

   

  Sted: Odsherred Golfklub, Stårupvej 2, 4573 Højby

   

  Agenda:

   

1. Valg af dirigent

 

 • Distriktet foreslår Juniorformand Henrik Lomholt

2. Godkendelse af referat fra side møde

3. DGU v/ Kim Uldahl

 

  • Status på juniorgolfen

  • DGU Juniorkonsulenter

  • Nyt fra DGU


4. Formandens beretning

 1. JDT 2016
 2. Mini Super Cup 2016
 3. Super Cup 2016
 4. Kredsturneringen 2016

   5. Øvrige turneringer og andet

 

 

 

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab 2016 samt budget 2017

6.Forslag fra bestyrelsen:

 1. Turneringer 2017
 2. Kredsmøder 2017
 3. Fordeling af pladser til StjerneGolf
 4. Prisstigning fro JDT
 5. Prisstigning for Kredsturnering
 6. Deltagergebyr for Super Cup
 7. Ændring i udvælgelse af deltager til Super Cup

7. Forslag fra medlemmerne

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg Kassereren

 

 

Charlotte ønsker ikke genvalg

 

Distriktet foreslår Mette Wiberg

 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

10. Eventuelt

 

Ad pkt. 1

 

Det blev besluttet at ”vi gjorde som vi plejer” og Thomas stod for at dirigere mødet.

 

Ad pkt. 2

 

Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde

 

Ad pkt. 3

 

Kim Uldahl’s præsentation er vedhæftet referatet.

 

 

 

Ad pkt. 4

 

Thomas fremlagde hvad der var sket siden sidst.

 

Ad pkt. 4.1

 

Alle 4 afdelinger forløb egentligt super godt. Det var godt administrereret af alle klubberne med mange hjælpere, så det har igennem hele året været muligt for Kenneth og Thomas at være tilstedet på banen.

 

Vi oplever et fald i antallet af juniorer til JDT, totalt i 2016 var det 116 deltagere. Thomas påminder om at tilmeldingen til JDT gøres i starten af sæsonen for alle afdelinger og at det er hcp per det dato. Enighed i, at vi ikke accepterer eftertilmelding til JDT og at et ”no show” betyder at man ikke er med den resterende turnering.

 

Der er mange nye udvalg, som oplever at det er svært at oveskue alle turneringer, hvad som kræves for deltagelse m.m. En klub har brugt et årshjul med godt resultat.

 

Ad pkt. 4.2

 

Mini Super Cuppen blev spillet i Greve og de stod for bane og forplejning og det var helt perfekt. Vi prøvespillede sammen med spillerne fra Distrikt 4 fredag eftermiddag og så overnattede vi på Tune Kursuscenter. Lørdag skulle slaget stå. Formiddagen bød på GreenSome og eftermiddagen stod i singlernes tegn.

 

Desværre måtte vi se os slået af Distrikt 4 efter at delt GreenSome 4-4 og efterfølgende tabte singlerne i det sidste put med 9-7. Et samlet nederlag på 13-11.

 

Læs mere om Mini Super Cup samt se billeder på Distriktets hjemmeside.

 

Ad pkt. 4.3

 

Turen gik til Sæby og vi skulle indlogeres på Stidsholt Efterskole. Et godt sted for de unge mennesker med masse a muligheder for aktiviteter – springsal, billard bord og computer spil og meget mere. Det var 4 fantastiske dage med 110 glade unge mennesker.

 

Mandag spillede vi FourBall/BestBall på Sæby Golfklub.

 

Tirsdag skulle vi spille FourSome på Frederikshavns Golfklub.

 

Onsdag stod den på singler på Hjørring Golfklub.

 

Det samlede resultat blev:

 

U16 holdet fik en flot 1. plads

 

U19 holdet kom på en 3. plads

 

U22 holdet fik en 5. plads.

 

Samlet fik Distrikt 5 en 2.plads, kun et lille put fra 1. pladsen.

 

Læs mere om turen og se billederne derfra på Distriktets hjemmeside.

 

Ad pkt. 4.4

 

Der har i 2016 været en lille opgang af antallet juniorer som deltager i kredsturneringen. I 2016 har der varet 286 deltagende og 2015 var der 281 deltagere. Vi havde stor succes med pokaler i stedet for medaljer og det holder vi fast i til 2017.

 

Ad pkt. 4.5

 

Girls Only Tour

 

Turnering oplever fald i antallet af deltagere og i 2017 åbner de op for at D-rækken (op til hcp 54) kan spille med alle 4 dage.

 

Sørg nu for at få jeres piger til at deltage.

 

Girls Only Tour ligge på samme dag og i samme klub som Pige Touren.

 

Short Game

 

Også her er vi ikke gode nok til at få afviklet challenge i egen klub og så sendt vinderne videre til landsdelsfinalen. På vores vedkommende afvikles den her i Skovbo og det er et super godt set-up her, hvor par-3 banen anvendes. Ud over det, så var der i år lavet clinics, med Emilie Pedersen fra Smørum GK, med træning i short game øvelserne. Der var kun lidt over 30 deltagere fra hele Sjælland og det er godt nok ikke mange.

 

Der spilles i 6 rækker og hvis hver klub bare kan sende deltagere i 4 af rækkerne vil vi fra vores distrikt alene kunne stille op med 120 deltagere.

 

Thomas havde en kort gennemgang af et nyt koncept med Short Game som betyder at hver spiller bruger 5 bolde, nor de er spillede fjerner man de 2 bedste og de 2 dårligste og resultatet er målt i af afstande.

 

Forslag på at vær klub kan sende maks. 6 spiller, ikke kun den bedste i hver hcp. gruppe for at få flere til at deltag.

 

Distriktsrangliste

 

Det blev desværre ikke til noget grundet tidsmangel. Forslag på at ha rangliste turnering for hcp 4 og op.

 

StjerneGolf 2016

 

Blev afviklet på Himmerland Golf & Spa Resort d. 3-4. juni. Desværre havde StjerneGolf sammenfald med en lokale Sommer Camp og Distriktet kunne derfor ikke have en repræsentant til stede.

 

Ad pkt. 5

 

Regnskab 2016

 

 

 

Saldo pr. 1.11.2015

     

kr. 23.416,24

         

Indtægter:

       
     

Skyldige beløb

 

Kontingent + JDT

 

14.500,00

1.000,00

 

JDT

 

57.500,00

500,00

 

Kredsturnering

 

14.300,00

50,00

 

Tilskud DGU (købt bolde)

 

0,00

   

Egenbetaling til tøj

 

9.800

 

 

Distrikt 4 (Mini Super Cup 2015+2016)

 

12.697,00

12.697,00

 

         

Indtægter i alt

 

108.797,00

14.247,00

 
         

Udgifter

       
         

JDT

 

6.466,50

   

Kredsturnering

 

6.112,50

   

Distriktsmøder

 

3.222,92

   

Supercup

 

47.046,79

   

Mini Supercup

 

19.462,80

   

Hjemmeside

 

45,00

   

Diverse

 

12.201,00

 

 

Gebyr

 

340,00

   

Tab

 

14.247,00

   

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

 

109.144,51

   
         

Resultat 2015

       
   

kr. -347,51

   
         

Saldo pr. 31.10.2016

   

kr. 23.069,73

Budget 2017

 

 

 

Indtægter:

   
     

Kontingent (29 x kr. 500)

 

14.500,00

JDT (120 x kr. 600)

 

72.000,00

Kredsturnering (320 x kr. 60)

19.200,00

Tilskud fra DGU

 

10.000,00

Distrikt 4 (Mini Super Cup)

 

6.000,00

Egenbetaling Mini Super Cup og Super Cup

 

10.000

 

 

 

I alt

 

131.700,00

     

Udgifter:

   
     

JDT

 

10.000,00

Supercup

 

62.000,00

Mini Supercup

20.000,00

StjerneGolf

 

10.000,00

Kredsturneringer

 

10.000,00

Distrikts- og kredsmøder

 

5.000,00

Hjemmeside/EDB

 

45,00

Diverse og kurser

 

15.000,00

     

I alt

 

132.045,00

     

Budgetteret underskud

345,00

 

 

 

Regnskabet blev godkendt af revisor 9/11 2016.

 

Regnskab og budget blev godkendt.

 

Efter mødet er alle skyldige beløb på nær de kr. 50 fra Kredsturneringen blevet betalt.

 

Ad pkt. 6

 

Ad pkt. 6.1

 

Turneringer i 2017:

 

JDT:

 

JDT skal spiles den 22/4, 24/6, 20/5 og 16/9 i Maribo, Ishøj, Skovbo og Vallø

 

Maribo har byttet med Marienlyst og den spilles 22/4.

 

Ishøj spilles 24/6.

 

Skovbo og Vallø skal vende tilbage med hvilken dato de ønsker.

 

Eftermødet har Skovbo valgt d. 16/9 men da vi desværre ikke kan holde afslutningen i cafeen i Skovbo grundet pladsmangel (100-120 personer) bliver Vallø nødt til at holde 4. afdeling d. 16/9. Skovbo kan desværre ikke lægge bane til d. 20/5 grundet anden turnering i klubben og vi er derfor nødsaget til at finde en anden klub til d. 20/5.

 

Tilbagemelding ønskes hurtigst muligt.

 

Kredsturneringen:

 

Kredsturneringen spilles dagen efter JDT, dvs. 23/4, 21/5, 25/6 og 17/9.

 

I kreds SYD skal der spilles på banerne i:

 

Marielyst, Storstrømmen, Falster og Halsted Kloster

 

Storstrømmen spilles 21/5

 

Kreds VEST baner er:

 

Holbæk, Kalundborg, Midtsjælland og Odsherred

 

Holbæk spilles 23/4.

 

Korsør har efter mødet sat sig på d. 18. juni.

 

Og i ØST skal der spilles i:

 

Ishøj, Køge, Skovbo og Solrød

 

Ishøj spilles 23/4

 

Køge spilles 17/9

 

Skovbo har efter mødet sat sig på d. 25/6

 

Solrød får så tildelt d. 21/5

 

Kredsturnering kommer i 2016 at spille søndagen efter lørdagens JDT. Anledningen er at vi har mange ny udvalg i Distriktet og med forskellige dage for JDT og Kreds gør at Distriktet kan vare tilstede om nødvendigt.

 

Ad pkt. 6.2

 

Det blev aftalt at der skal holdes Kredsmøde for Kreds Syd i Møns Golfklub, Kreds Øst afholder mødet i Ishøj Golfklub og i Kreds Vest bliver mødet afholdt i Trelleborg Golfklub. Forslag på tidspunkt er uge 10 eller uge 11.

 

Ad pkt. 6.3

 

Årets resultat af Kredsturneringen blev at følgende juniorer skal med til StjerneGolf 2017, 2.-3. juni på Himmerland Golf:

 

Syd (2 stk.):

 

Malthe Rasmussen (Rønnede), Nicklas Grosen Bloch (Rønnede).

 

Vest (5 stk.):

 

Ditte-Marie Petersen (Sorø), Cecilie Kamper (Holbæk), Frida Hvidklint (Kalundborg), Frederik Sønderskov (Odsherred), Andreas Boysen (Skjoldenæsholm).

 

Øst (5 stk.):

 

Alvilda Wiberg (Køge), Malte Jeanty Schønnemann (Greve), Conrad Sølvmose (Ledreborg), Jessica Ellgaard (Ishøj), Tobias Thorsen (Skovbo).

 

Alle deltagerne vil blive kontaktet direkte af Kids Aid. Distriktet komme at være på plads.

 

 

Ad pkt. 6.4

 

Prisstigning for JDT pga. at det koster 593 kr. per deltagere og i dag er gebyret 500 kr. Fra 2017 bliver prisen per spiller 600 kr.

 

Ad pkt. 6.5

 

Prisstigning for Kredsturneringen fra 50 kr. til 60 kr. per spiller og dag.

 

Ad pkt. 6.6

 

Deltager gebyr for Mini Super Cup og Super Cup bliver i 2017 350 kr. som dækker halvdelen af prisen for tøj. Gebyret var accepteret.

 

Ad pkt. 6.7

 

Vi ønsker en ændring på hvordan udtagelsen til Super Cup skal gøres. Fra 2017 kommer top 3 fra brutto listen få de første pladser, efterfulgt av de 5 bedste fra nettolisten. Om en spiller er med i både bruttolistens top 3 og nettolistens top 5, kommer nummer 6 på nettolisten med, osv.

 

Ad pkt. 6.8

 

Oprettelse af en ny række i Kreds turneringen, række F, som er juniorer med hcp 55- og op. Række F spiller på en par-3 bane eller en Intermidiate bane. Vi deler op række F i en pulje som spiller 9 huller, som er over 9 år og en pulje som spiller 6 huller som er under 9 år. Det spilles slagspil uden hcp, max 10 slag per hul.

 

Vi ønsker også åbne op for en A-C række for de juniorer som har hcp 26,4 og bedre som antigen ikke er tilmeldt JDT eller bare ønsker at spille. Det bliver ikke en order of merit, de spiller stableford. Vigtigt er at denne dag er for D-F rækken, A-C rækken skal bare fylde ud dagen, man plejer at sige maks. 72 spiller per dag.

 

Ad pkt. 7

 

Der var ikke kommet nogle forslag fra

 

Ad pkt. 8

 

Ad pkt. 8.1

 

Kasser posten er på valg og Distriktet foreslår Mette Wiberg. Mette Wiberg blev valgt med applaus.

 

Ad pkt. 9

 

Revisor posten er på valg. Michael Østergaard Jensen fra Sorø accepterede udfordringen og blev valgt med applaus

 

Thomas Holluf Nielsen, Ledreborg blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad pkt. 10

 

Distriktet ønsker Kreds ansvarlige, ansvarlige som er tilstede når der er turnering som kan hjælpe klubben om problemer opstår med score kort, indtastning i Golfbox, regel spørgsmål, vare tilsted ude på banen m.m. Deltagerne foreslog at Distriktet laver et stillings opslag som beskriver rollen og hvad vi tænker kan vare i den ansvarliges opgaver. Opslaget sendes der efter ud til Ungdomsudvalgene.

 

En lille klage fra en forælder som syntes at børnene er før dårligt klædt på når det gælder regler. Distriktet opfodrer de enkelte klubber at fokusere på at inkludere mere regel uddannelse i forbindelse med golftræning.

 

 

 

Næste møde: 2. november 2017

 

Sted: Næstved Golfklub

 

Spisning kl. 18.00

 

 

 

..// 16. november 2016

 

Kenneth Wiberg

 

Distriktsassistent