Tilmelding til JDT

Tilmelding til JDT sker via den enkelte klub.

De enkelte klubber sender så tilmeldingerne samlet til distriktet.

Man tilmelder sig til alle 4 runder ved tilmelding, og man er som spiller selv ansvarlig for at melde evt.
afbud.