Turneringsbetingelser JDT

DISTRIKT 5

Turneringsbetingelser for JUNIOR DISTRIKT TOUR - JDT

Formål:

Touren skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere i Distrikt 5. Touren skal lette spillerne i overgangen til de lavere handicapgrupper og deres turneringer.

Touren skal ligne de unge golfspilleres forbillede så meget som muligt (Europa Touren)

JDT danner grundlag for udtagelsen af et distriktshold, der møder de fire andre distrikter i en Super Cup, som afvikles i efterårsferien.

 

Tilmelding:

 

Der kan frit tilmeldes spillere til JDT- touren, dog skal hcp. - begrænsningerne og alders grænse overholdes.

Spillere skal have EGA hcp. for at kunne deltage. Der kan gives dispensation mod dette for at deltage, men spillere uden EGA hcp. kan ikke modtage præmier.

Klubberne opgiver ved tilmelding en holdleder, der har ansvar for evt. afbud m.m.

Det er kun klubben eller holdleder der kan tilmelde spillere.

 

Klubberne bør sikre, at alle tilmeldte spillere kan deltage i de 4 afdelinger. 

 

Alder:

Touren er opdelt i 5 aldersgrupper: U-14, U-16, U-19, U-22 og U25. 

JDT U-14: Her kan deltage spillere, som max fylder 13 år i spille året.

JDT U-16: Her kan deltage spillere, som er fyldt 14 år og max fylder 15 år i spille året.

JDT U-19: Her kan deltage spillere, som er fyldt 16 år og max fylder 18 år i spille året.

JDT U-22: Her kan deltage spillere, som er fyldt 19 år og max fylder 21 år i spille året. 

JDT U-25: Her kan deltage spiller, som er fyldt 22 år og max fylder 24 år i spille året.

Handicap:

JDT spilles som slagspil over 18 huller med fuldt handicap.

Der spilles i en række, hvor piger og drenge spiller i samme gruppe. 

JDT handicapgrænse:

Piger hcp. - index 0,0 – 26.4 der spilles fra rød tee

Drenge hcp. - index 0,0 – 26.4 der spilles fra gul tee 

Det handicap index, som spilleren har ved tilmeldingsfristens udløb er gældende for, om vedkommende kan tilmeldes touren.

 

Hvor spilles turneringerne: 

 

Der spilles 4 gange årligt på 4 forskellige baner i Distrikt 5: 

 

Turneringerne spilles på skift i klubberne blandt de samarbejdende klubber. 

Turneringen afvikles efter følgende rulleplan: 

2016: Halsted Kloster, Skjoldenæsholm, Rønnede, Greve

2017: Marielyst, Skovbo, Ishøj, Vallø

2018: Maribo SØ, Harekær, Holbæk, Næstved

2019: Storstrømmen, Ledreborg, Hedeland, Trelleborg

2020: Møn, Køge, Korsør, Solrød

2021: Falster, Midtsjælland, Dragsholm, Sydsjælland

2022: Kalundborg, Roskilde, Odsherred, Sorø

Fordeling af afdelinger sker på distriktsmødet i efteråret.

 

Arrangementerne  

Startlister udarbejdes af turneringsledelsen, og giver besked til den arrangerende klub om at disse er klar således at den arrangerende klub kan printe startlister og scorekort. Dette gøres senest 3 dage før turneringen.
Det praktiske arrangement varetages af den arrangerende klub. Den arrangerende klub stiller med mindst 4 hjælpere samt det antal forecaddies som menes nødvendige for spil på banen, som samarbejder med distriktets turneringsleder på dagen.

Den arrangerende klub sørger for adgang til internet samt om muligt en printer 

Afbud /Mødetid:

Alle spillere møder i den arrangerende klub og skal have afhentet scorekort senest 15 minutter før start.

Evt. afbud skal indgives til Turneringslederen (mail eller telefonisk).

Den enkelte spiller er selv ansvarlig for rettidigt afbud til Turneringslederen, såfremt anden aftale ikke foreligger mellem spiller og klubbens holdleder.
Meldes der ikke afbud, bliver spiller diskvalificeret fra deltagelse i de resterende runder af JDT.

Turneringsledelse:

JDT Tourledelse er Distriktsleder og Distriktsassistent, hvoraf mindst 1 er til stede ved afviklingen af turneringen.

Turneringsledelse har bemyndigelse til at diskvalificerer en spiller, ved dårlig eller usportslig opførsel.
Herunder, men ikke begrænset til, groft sprogbrug, mobning, kast eller slag med jern/køller/udstyr.


Turneringsledelse af den enkelte afdeling påhviler arrangørens juniorudvalg i samarbejde med distriktsrepræsentanten (Tourlederen). Turneringsledelse afgør alle hændelser i forbindelse med turneringen, og disse afgørelser kan ikke appelleres.

Caddies:

Der må ikke benyttes caddies.

Overtrædelse heraf vil medføre disciplinær straf.

Tilskuer:

Tilskuere skal holde afstand til den bold de følger (udenfor tale afstand - 50 m foran bolden) ellers vil det blive sidestillet med caddies.

 

Brug DGU’s ‘flyer’ til at informere om opførsel, forældreregel mv på spilledagen: Forældrevejledning

 

Mobiltelefoner:

Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr må gerne benyttes unden runden, dog uden at det er til gene for de øvrige spillere.

Overtrædelse heraf vil medføre disciplinær straf.

Afstandsmålere:

I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstande.

Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke juniorens spil (fx. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3, og spileren bliver diskvalificeret.
 

Point:

Der gives følgende point i hver match:

Nr. 1 modtager 30 point - 30

Nr. 2 modtager 29 point - 27

Nr. 3 modtager 28 point - 25

Nr. 4 modtager 27 point - 23

Nr. 5 modtager 26 point - 22

Nr. 6 modtager 25 point - 21

Nr. 7 modtager 24 point - 20

Nr. 8 modtager 23 point - 19

Osv.

Til hver match vil alle, der deltager, automatisk få tildelt 2 point. Dog gælder nedenstående:

Afbud: 0 Point

No return: 0 Point

No Show: Diskvalificeret fra resten af turneringerne.

No Show: Sidste spillerunde: Diskvalificeret fra Super Cuppen

Diskvalifikation ved sidste spillerunde: Udelukkelse fra Super Cuppen
 

Resultat:

Point fordeles efter nettoscore.

Ved samme nettoscore lægges point sammen og deles med antal spillere.
 

Den spiller, der har opnået flest point når turneringen er færdigspillet, er vinder af rækken.

Sideløbende med netto-slagspilsturneringen spilles der en bruttorække i både U-14,  U-16, U-19 og U-22, hvor der ved hver afdeling er præmie til bedste bruttoscore samt runner – up og nr. 3.

Såfremt to eller flere spillere står lige i point efter 4 runde, tæller 4. runde som den afgørende, stadig lige herefter 3. runde. osv.…..osv.

I den hver enkelt turnering afgøres placeringer for medaljetagerne ved lige score ved sidste 9, sidste 6, sidste 3, og lodtrækning.

Til 4. og sidste afdeling af Touren, deltager 70% af Netto Order of Merit fra hver gruppe. Denne begræsning er indført for at minimere antallet af sene afbud samt udeblivelser til sidste afdeling, da det typisk er de sidste 30% som bliver væk eller melder afbud i sidste øjeblik.

Startgebyr:

Startgebyr udgør kr. 600,00 pr. deltager. Dette dækker alle fire turneringer. Beløbet opkræves og indbetales af klubberne inden 1. start.

Beløbet bruges til præmier i de fire matcher samt den gennemgående match. Resten går til dækning af udgifterne ved deltagelse i Super Cup

Super cuppen.

Denne match afvikles efter tur blandt de 5 distrikter.

Hold til super cuppen. U16 – U19 - U22

Deltagerne til Super Cup udvælges på følgende måde:

U16 og U19:

Nr. 1, 2 og 3 på Brutto Order of Merit udtages først, dernæst udtages nr. 1, 2, 3, 4 og 5 fra Netto Order of Merit. Såfremt en spiller er placeret blandt de 3 bedste på brutto OoM og ligeledes er blandt de første 5 på netto OoM, vælges nr. 6 på Netto Order of Merit.Ved lige antal point, går pladsen til den spiller med flest point i 4. afdeling af JDT.

U22:

Nr. 1 på Brutto Order of Merit udtages først, dernæst udtages nr. 1, 2 og 3 fra Netto Order of Merit. Såfremt spilleren fra brutto OoM ligeledes er blandt de første 3 på netto OoM, vælges nr. 4 på Netto Order of Merit.Ved lige antal point, går pladsen til den spiller med flest point i 4. afdeling af JDT.

Hvis en spiller som er kvalificeret til Super Cup melder afbud efter udtagelsen men inden turneringen, udpeger Tourledelsen frit en reservespiller blandt de øvrige deltagere i JDT.

U-14 Mini Super Cup:

Nr. 1, 2 og 3 på Brutto Order of Merit udtages først, dernæst udtages nr. 1, 2, 3, 4 og 5 fra Netto Order of Merit. Såfremt en spiller er placeret blandt de 3 bedste på brutto OoM og ligeledes er blandt de første 5 på netto OoM, vælges nr. 6 på Netto Order of Merit.Ved lige antal point, går pladsen til den spiller med flest point i 4. afdeling af JDT.

Hvis en spiller som er kvalificeret til Mini Super Cup melder afbud efter udtagelsen men inden turneringen, udpeger Tourledelsen frit en reservespiller blandt de øvrige deltagere i JDT.

Tourledere

Benjamin Kristensen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf. 22 24 18 40

Jonas Ruus

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf.: 29 38 57 44