Vejledning til Kredsturneringen

 

Vejledning til Kredsturneringen i DGU Distrikt 5

Inden turneringen:

Distriktet sørger for at oprette turneringerne i golfbox.

Den arrangerende klub udsender invitation samt plakat til alle klubber i kredsen ca. 1 måned før tilmeldingsfrist til turneringen. Skabelon til plakat kan sendes fra Distriktet.

Det er den klub som afholder turneringens pligt at fremsende invitation til de andre klubber i kredsen.

Distriktet er behjælpelig med skabelon for dette, såfremt det ønskes.

Alle klubber sørger for at informere sine juniorer om spillesteder og datoer.

Den klubansvarlige for Kredsturneringen i alle klubber sørger for at juniorerne enten selv tilmelder sig via golfbox og/eller samler tilmeldingerne sammen for dem som ikke er trygge ved golfbox tilmelding

De nødvendige data påføres tilmeldingsskemaet inden det sendes.

Tilmeldingsskemaet sendes senest på sidste tilmeldingsdag til Kredskoordinatoren på mail.

Kredskoordinator:

Kredskoordinatoren er Distriktsassistenten og denne skriver alle tilmeldinger fra de enkelte klubber ind i afregningsskemaet. Dernæst tastes alle tilmeldinger ind i turneringerne i golfbox.

Den klub som skal afholde turneringen:

Klubben som afholder turneringen giver besked med starttid på dagen til Distriktsassistenten, som efter tilmeldingsfristens udløb udarbejder startlister som offentliggøres. Efter startlisten er genereret og offentliggjort, linkes der til startlisten på Distriktets hjemmeside.

Startlister skal offentliggøres senest 3 dage før turneingen skal spilles.

På spilledagen

Den klub som afholder turneringen skal ikke opkræve betaling for deltagelse i turneringen. Dette gør Distriktet direkte til de deltagende klubber, på samme måde som ved JDT. Dog sker det først efter sidste afdeling af Kredsturneringen, så det er samlet afregning for alle afdelinger af Kredsturneringen.

Klubben sørger for de nødvendige hjælpere er til stede på dagen og er informeret om turneringsform, betingelser m.m. En yderst vigtig ting at vide er, at spillere som har hcp. 26,5 eller derover pr. sidste tilmeldingsdag for JDT, har lov til at deltage på lige fod med alle de øvrige selvom spillerens hcp. på tilmeldingsdagen, er lavere end 26,5.

Brug DGU’s ‘flyer’ til at informere om opførsel, forældreregel mv på spilledagen: Forældrevejledning 

Efter turneringen:

Resultaterne tastes ind i golfbox på den rigtige turnering og der findes vindere i de 2 rækker.

Præmier overrækkes til vinderne. Distriktet sørger for præmier til alle afdelinger.

Distriktskoordinatoren sørger for at alle resultater overføres til Order of Merit.

Se iøvrigt på www.distrikt-5.dk for turneringsbetingelser, vejledning mv...

 

Rev. 3- 2016 – Thomas Radtleff